Verdisikring ønsket en hjemmeside med inspirasjon hentet fra Windows 8 start menyen.

Her gikk vi inn og tok en beslutning på hvordan vi ville utforme dette. Det ble satt opp en side med navigering via "Fliser" som man har på Windows 8 platformen.

  • Verdisikring Forside

    Verdisikring Forside

  • Verdisikring Taksering

    Verdisikring Taksering

  • Verdisikring Prosjektledelse

    Verdisikring Prosjektledelse

Related Posts

Loading Conversation