Med en helt fersk hjemmeside og økende trafikk så har bedriften fått ett helt nytt ansikt utad mot kundene sine. Hjemmesiden sto klar like etter innflytting i nytt bygg.

Nofitek hadde også behov for varebestillinger og varesalg via internett. Det ble da satt opp en nettbutikk som ble bakt inn i hjemmesiden. Siden lansering har det vært økende trafikk daglig til hjemmesiden.


Du kan se siden i sin helhet her: nofitek.no

  • Forside

    Forside

  • Nettbutikk

    Nettbutikk

Related Posts

Loading Conversation